لینک دانلود فیلم آموزشی شناسایی اجزاء مشعل گازوئیلی

لینک دانلود فیلم آموزشی تعمیر مشعل گازوئیلی

لینک دانلود فیلم آموزشی شیر برقی مشعل گازوئیلی

لینک دانلود فیلم آموزشی رله  و شعله پخش کن مشعل گازوئیلی

لینک دانلود فیلم آموزشی باز کردن نازل مشعل گازوئیلی

شير برقي :
معمولاً در مسير عبور سوخت از پمپ به سمت نازل يك شير برقي قرار مي دهند علت قرار دادن اين شير اين است كه به هنگام خاموش كردن مشعل گازوئيل به داخل محفظه احتراق نشت نكند و همچنين براي اين است كه به هنگام راه اندازي مشعل زماني حدود 15 ثانيه بدون اينكه سوخت پاشيده شود وانيتلاتور كار كند تا هواي داخل ديگ را خارج نمايد .
در اين زمان لازم است كه مسير گازوئيل بسته شود و شير برقي اين عمل را انجام مي دهد . شير برقي داراي يك بوبين و يك سوزن و مجراي عبور سوخت است . در هنگامي كه  برق  بوبین شير برقی قطع است سوزن تحت تاثير وزن خود و فنری كه در پشت آن قرار دارد  مجراي عبور گازویيل را مي بندند .وقتي كه بوبين برق دار مي‌باشد ميدان مغناطيسي كه توليد مي كند باعث آهن ربا شدن هسته مي گردد كه در نتيجه سوزن را بالا كشيده و باعث باز شدن شير برقي مي گردد بايد توجه داشته باشيم كه شير برقي را بايد به صورت افقي ببنديم .

اجزاء تشكيل دهنده نازل:

1: روزنه يا اوريفس

:2محفظه چرخش

3: گرده روزنه (گرده اوريفس)

:4بدنه

5: شيار مماسي

:6سوخت پخش كن

7: نگهدارنده

:8صافي

سوخت مايع با فشار 2kg/cm 7 psi) 100) وارد نازل ميشود و در آنجا با گزر از يك دسته شيار مماسي، فشار را در محفظه چرخش به انرژي جنبشي تبديل ميكند. نيروي گريز از مركز در محفظه چرخش، گازوئيل را روي ديواره هاي محفظه حركت مي دهد و هسته اي از هوا در مركز آن به وجود مي آيد. اين هسته هوايي سبب خروج سوخت به صورت افشانه اي مخروطي از روزنه نوك نازل مي شود.

افشانه مخروطي دو الگوي اساسي دارد:

مخروط تو خالي پهن كم نفوذ،يا پهن افشان

مخروط تو پر تيز پر نفوذ

هر كدام از اين دو الگو،بسته به كاربرد ،مزايايي دارند.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۷ شهریور۱۳۹۱ساعت 23:2  توسط سيد مصطفي محمدزاده   |