نام علمی دارو (ژنریک):     Ezetimibe
گروه دارویی:     Cardiovascular Drugs
ازداروهای قلبی عروقی است
مصرف در بارداری:    
 
   اطلاعات دارویی
 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو در کشور (نام های فارسی)
نام تجاری دارو    شرکت تولیدکننده
قرص ازیتیمیب دی پی 10 میلی گرم    دارو پخش - کارخانه
قرص ازیتیمیب-آریا 10 میلی گرم    داروسازی آریا
قرص ریبکول 10 میلی گرم    داروسازی ابوریحان
ازتیکول 10 میلی گرم    داروسازی اسوه
قرص ازیتال 10 میلی گرم    داروسازی البرز دارو
قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرم    داروسازی اکسیر
قرص زتروبایول 10 میلی گرم    داروسازی باختر بیوشیمی
قرص ازتیمیب پارس دارو 10 میلی گرم    داروسازی پارس دارو
قرص زیموتد 10 میلی گرم    داروسازی تهران دارو
قرص ازتیمیب-جالینوس 10 میلی گرم    داروسازی جالینوس
قرص ازتکس 10 میلی گرم    داروسازی سبحان دارو
قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرم    داروسازی شهر دارو
قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرم    داروسازی شهر دارو
قرص ازتیمب-عبیدی 10 میلی گرم    داروسازی عبیدی
قرص ازتیمیب فارابی 10 میلی گرم    داروسازی فارابی
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرم    داروسازی کیش مدیفارم
   تولیدات  این دارو در کشور  (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو    شرکت تولیدکننده
EZETIMIBE DP 10MG TAB    دارو پخش - کارخانه
EZETIMIBE-ARYA 10MG TAB    داروسازی آریا
REABCHOL 10MG TAB    داروسازی ابوریحان
EZETICHOL 10MG TAB    داروسازی اسوه
EZITAL 10MG TAB    داروسازی البرز دارو
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB    داروسازی اکسیر
ZETROBIOL 10MG TAB    داروسازی باختر بیوشیمی
EZETIMIBE PARSDAROU 10MG TAB    داروسازی پارس دارو
ZIMOTED 10MG TAB    داروسازی تهران دارو
EZETIMIBE-JALINOUS 10MG TAB    داروسازی جالینوس
EZETEX 10MG TAB    داروسازی سبحان دارو
EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TAB    داروسازی شهر دارو
EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TAB    داروسازی شهر دارو
EZETIMIBE-ABIDI 10MG TAB    داروسازی عبیدی
EZETIMIBE FARABI 10MG TAB    داروسازی فارابی
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TAB    داروسازی کیش مدیفارم
 
   

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ساعت 21:19  توسط سيد مصطفي محمدزاده   |