نام علمی دارو (ژنریک):     Atorvastatin Calcium
گروه دارویی:     Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:    
 
   موارد مصرف

آتورواستاتين به عنوان داروي كمكي همراه با رژيم غذايي در درمان زيادي چربي خون مصرف مي‌شود. اين دارو سبب كاهش غلظت تام كلسترول، كلسترول LDL ، آپوليپوپروتئين B و تري گليسريد در بيمارن مبتلا به افزايش خون مي‌شود.

 
   مکانیسم اثر
 
  فارماکوکينتيک

آتورواستاتين به سرعت از مجراي گوارش جذب مي‌شود. فراهمي زيستي مطلق دارو حدود 12% است. پيوند دارو به پروتئين بسيار زياد است. اين دارو داراي متابوليسم كبدي و خارج كبدي است. متابوليت‌هاي فعال دارو مسئول ايجاد حدود 70% اثر مهاركنندگي HMG-COA ردوكتاز مي‌باشد. نيمه عمر دارو حدود 14 ساعت بوده و عمدتاً از طريق مدفوع دفع مي‌شود.

 
   موارد منع مصرف

اين دارو در موارد بيماري فعال كبد و حساسيت مفرط به آن و زنان باردار و شيرده نبايد مصرف شود.

 
   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: اختلالات اندوكرين، الكتروليت يا متابوليت شديد، كاهش فشار خون، عفونت حاد و شديد، حملات غير قابل كنترل تشنجي، جراحي عمده و ضربه.
2- انجام آزمون عملكرد كبد (قبل از شورع درمان، در هفته‌هاي ششم و دوازدهم درمان و سپس در فواصل منظم هر 6 ماه) و تعيين غلظت چربي سرم ضروري است.
3- در طول مدت مصرف، بيماران زن بايد از باردار شدن خودداري نمايند.

 
   عوارض جانبي

اختلالات عضلاني از قبيل كرامپ پا، درد عضلاني، ميوپاتي و يا رابدوميوليز، خستگي غير عادي، التهاب و ضعف عضله، درد شكم، يبوست، اسهال، سوء هاضمه، نفخ و بثورات جلدي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 
   داخل دارویی

مصرف همزمان سيكلوسپورين، جم فيبروزيل ونياسين با آتورواستاتين، خطر بروز نارسايي حاد كليوي و رابدوميوليز را ممكن است افزايش دهد. مصرف همزمان آب گريپ فروت به ميزان زياد نيز سبب افزايش غلظت پلاسمايي آتورواستاتين مي‌شود. مصرف همزمان داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري با اين دارو ممكن است سبب افزايش غلظت پلاسمايي نوراتيندرون و اتينيل استراديول شود. غلظت پلاسمايي ديگوكسين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

 
   نکات قابل توصيه

1- در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر گردد.
2- در صورت مشكوك بودن به بارداري، حتماً بايد به پزشك اطلاع داده شود.
3- در صورت بروز هر گونه درد عضلاني، بايد به پزشك مراجعه شود.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان كاهنده چربي خون، ابتدا mg/day10 مصرف مي‌شود و سپس با ارزيابي پاسخ بيمار پس از 4-2 هفته، مقدار مصرف تنظيم مي‌گردد. به عنوان نگهدرانده، مقدار 80-10 ميلي‌گرم يك بار در روز مصرف مي‌شود.

 
   اشکال دارویی

Film Coated Tablet: 10mg, 20mg, 40mg (as Calcium Trihydrate)

 
   تولیدات  این دارو در کشور (نام های فارسی)
نام تجاری دارو    شرکت تولیدکننده
قرص آتورواستاتین دی پی 40 میلی گرم    دارو پخش - کارخانه
قرص آتورواستاتین دی پی 20 میلی گرم    دارو پخش - کارخانه
قرص آتورواستاتین-آریا 40 میلی گرم    داروسازی آریا
قرص آتورواستاتین-آریا 20 میلی گرم    داروسازی آریا
قرص آتورواستاتین-آریا 10 میلی گرم    داروسازی آریا
قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم    داروسازی امین
قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم    داروسازی اکسیر
قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم    داروسازی اکسیر
قرص بایوتور 20 میلی گرم    داروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوتور 10 میلی گرم    داروسازی باختر بیوشیمی
قرص آتورواستاتین-پی اس 10 میلی گرم    داروسازی پور سینا
قرص آتورواستاتین-پی اس 20 میلی گرم    داروسازی پور سینا
قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم    داروسازی پور سینا
قرص آتوسترول 40 میلی گرم    داروسازی تهران شیمی
قرص آتوسترول 20 میلی گرم    داروسازی تهران شیمی
قرص آتوسترول 10 میلی گرم    داروسازی تهران شیمی
قرص تیداتور 10 میلی گرم    داروسازی تولید دارو
قرص تیداتور 20 میلی گرم    داروسازی تولید دارو
قرص تیداتور 40 میلی گرم    داروسازی تولید دارو
قرص آتورواستاتین-حکیم 40 میلی گرم    داروسازی حکیم
قرص آتورواستاتین-حکیم 20 میلی گرم    داروسازی حکیم
قرص آتورواستاتین-حکیم 10 میلی گرم    داروسازی حکیم
قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم    داروسازی خوارزمی
قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم    داروسازی رازک
قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم    داروسازی رازک
قرص اتورواستاتین رها 20 میلی گرم    داروسازی رها
قرص آتورواستاتین رها 10 میلی گرم    داروسازی رها
قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم    داروسازی روز دارو
قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم    داروسازی روز دارو
قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم    داروسازی روز دارو
قرص لیپاستین 20 میلی گرم    داروسازی زهراوی
قرص لیپاستین 40 میلی گرم    داروسازی زهراوی
قرص لیپاستین 10 میلی گرم    داروسازی زهراوی
قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم    داروسازی سامی ساز
قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم    داروسازی سامی ساز
قرص آتورواستاتین سبحان 10 میلی گرم    داروسازی سبحان دارو
قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم    داروسازی سبحان دارو
قرص شفا-آتورواستاتین 20 میلی گرم    داروسازی شفا
قرص شفا-آتورواستاتین 10 میلی گرم    داروسازی شفا
قرص اتورواستاتین شهردارو 20 میلی گرم    داروسازی شهر دارو
قرص آتوواست 40 میلی گرم    داروسازی عبیدی
قرص آتوواست 20 میلی گرم    داروسازی عبیدی
قرص آتوواست 10 میلی گرم    داروسازی عبیدی
قرص آتورواستاتین لقمان 20 میلی گرم    داروسازی لقمان
قرص لیپیمد 40 میلی گرم    داروسازی مداوا
قرص لیپیمد 20 میلی گرم    داروسازی مداوا
قرص لیپیمد 10 میلی گرم    داروسازی مداوا
قرص ام دی-آتورواستاتین 10 میلی گرم    داروسازی مهر دارو
قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم    داروسازی مهر دارو
قرص ام دی-آتورواستاتین 40 میلی گرم    داروسازی مهر دارو
   تولیدات  این دارو در کشور  (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو    شرکت تولیدکننده
ATORVASTATIN DP 40MG TAB    دارو پخش - کارخانه
ATORVASTATIN DP 20MG TAB    دارو پخش - کارخانه
ATORVASTATIN-ARYA 40MG TAB    داروسازی آریا
ATORVASTATIN-ARYA 20MG TAB    داروسازی آریا
ATORVASTATIN-ARYA 10MG TAB    داروسازی آریا
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB    داروسازی امین
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB    داروسازی اکسیر
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB    داروسازی اکسیر
BIOTOR 20MG TAB    داروسازی باختر بیوشیمی
BIOTOR 10MG TAB    داروسازی باختر بیوشیمی
ATORVASTATIN-PS 10MG TAB    داروسازی پور سینا
ATORVASTATIN-PS 20MG TAB    داروسازی پور سینا
ATORVASTATIN PORSINA 40MG TAB    داروسازی پور سینا
ATOSTROL 40MG TAB    داروسازی تهران شیمی
ATOSTROL 20MG TAB    داروسازی تهران شیمی
ATOSTROL 10MG TAB    داروسازی تهران شیمی
TIDATOR 10MG TAB    داروسازی تولید دارو
TIDATOR 20MG TAB    داروسازی تولید دارو
TIDATOR 40MG TAB    داروسازی تولید دارو
ATORVASTATIN-HAKIM 40MG TAB    داروسازی حکیم
ATORVASTATIN-HAKIM 20MG TAB    داروسازی حکیم
ATORVASTATIN-HAKIM 10MG TAB    داروسازی حکیم
ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB    داروسازی خوارزمی
ATORVASTATIN RAZAK 10MG TAB    داروسازی رازک
ATORVASTATIN RAZAK 20MG TAB    داروسازی رازک
ATORVASTATIN RAHA 20MG TAB    داروسازی رها
ATORVASTATIN RAHA 10MG TAB    داروسازی رها
ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB    داروسازی روز دارو
ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB    داروسازی روز دارو
ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB    داروسازی روز دارو
LIPASTIN 20MG TAB    داروسازی زهراوی
LIPASTIN 40MG TAB    داروسازی زهراوی
LIPASTIN 10MG TAB    داروسازی زهراوی
ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB    داروسازی سامی ساز
ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB    داروسازی سامی ساز
ATORVASTATIN SOBHAN 10MG TAB    داروسازی سبحان دارو
ATORVASTATIN SOBHAN 20MG TAB    داروسازی سبحان دارو
SHAFA-ATORVASTATIN 20MG TAB    داروسازی شفا
SHAFA-ATORVASTATIN 10MG TAB    داروسازی شفا
ATORVASTATIN SHAHRDAROU 20MG TAB    داروسازی شهر دارو
ATOVAST 40MG TAB    داروسازی عبیدی
ATOVAST 20MG TAB    داروسازی عبیدی
ATOVAST 10MG TAB    داروسازی عبیدی
ATORVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB    داروسازی لقمان
LIPIMOD 40MG TAB    داروسازی مداوا
LIPIMOD 20MG TAB    داروسازی مداوا
LIPIMOD 10MG TAB    داروسازی مداوا
MD-ATORVASTATIN 10MG TAB    داروسازی مهر دارو
MD-ATORVASTATIN 20MG TAB    داروسازی مهر دارو
MD-ATORVASTATIN 40MG TAB    داروسازی مهر دارو
 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ساعت 21:42  توسط سيد مصطفي محمدزاده   |